Kinderen

Het is verstandig kinderen in te schrijven  bij de tandarts vanaf twee jaar. Dat kan bijvoorbeeld als u zelf voor een controlebezoek gaat. Op die manier raken zij vertrouwd met de omgeving en de medewerkers.

Tandheelkundige controle van het gebit bij kinderen vanaf 2 jaar