Kinderen

Het is verstandig kinderen in te schrijven  bij de tandarts vanaf twee jaar. Dat kan bijvoorbeeld als u zelf voor een controlebezoek gaat. Op die manier raken zij vertrouwd met de omgeving en de medewerkers.
Nul gaatjes voor je kind, hoe doe je dat? 

Tandheelkundige controle van het gebit bij kinderen vanaf 2 jaar