Spoedgevallen

Tijdens kantooruren
Indien u tijdens onze openingsuren belt, zullen wij trachten u, afhankelijk van de aard van het spoedgeval, zo spoedig mogelijk te behandelen.
Dit kan betekenen dat u niet altijd door uw eigen tandarts geholpen zult worden.

Buiten kantooruren


Voor zeer dringende spoedgevallen die zich voordoen buiten onze openingstijden, kunt u terecht bij de spoedgevallendienst via +31 (0)85-0189430

De spoeddienstregeling in regio Leeuwarden en omstreken wijzigt per 1-11-2023.
Dental365 is de spoedtandarts tijdens avonduren en in het weekend.
Vanaf 1-11-2023 kunnen patiënten, uitsluitend met pijnklachten en/of nabloedingen, buiten onze openingstijden terecht bij:

Dental365 Leeuwarden
Havingastate 9E-11
8925 AZ in Leeuwarden
Telefonisch bereikbaar via +31 (0)85-0189430

Meer informatie vindt u onder ‘Nieuws’ en via de website van Dental365.