Spoedgevallen

Tijdens kantooruren
Indien u tijdens onze openingsuren belt, zullen wij trachten u, afhankelijk van de aard van het spoedgeval, zo spoedig mogelijk te behandelen.
Dit kan betekenen dat u niet altijd door uw eigen tandarts geholpen zult worden.

Buiten kantooruren
Voor zeer dringende spoedgevallen die zich voordoen buiten onze openingstijden, kunt u terecht bij de spoedgevallendienst. U kunt telefonisch contact opnemen via ons gewone telefoonnummer 0511-462327. U wordt dan verder doorverwezen.
Houdt u papier en pen bij de hand voor het noteren van gegevens.

Tijdens de weekend- en avonddiensten gelden speciale tarieven en dient u contant of met pin af te rekenen.